Ιστορικό Ο Προφήτης
Ηλίας
Πρόγραμμα
Θείας
Λατρείας
Εορτολόγιο Ανακοινώσεις Επικοινωνία Αρχική
 
 
 
 
Ο ένσαρκος 'Αγγελος, των Προφητών η κρηπίς,
ο δεύτερος Πρόδρομος της παρουσίας Χριστού,
Ηλίας ο ένδοξος,
άνωθεν καταπέμψας Ελισαίω την χάριν,
νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει·
Διό και τοις τιμώσιν αυτών βρύει ιάματα
 
 
 
 
Πρόγραμμα Ακολουθιών και Λειτουργιών
 
 
 
 

Συνοπτικό Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Σεπτεμβρίου 2015

  • Πρόγραμμα Θείας Λατρείας, Ιούλιος 2018 (αρχείο PDF)
  • Πρόγραμμα Θείας Λατρείας, Αύγουστος 2018 (αρχείο PDF)
  • Καθημερινά εσπέρας, Εσπερινός και Παράκληση.

    ΟΤΑΝ ΣΤΗΚΗΤΕ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΙ, ΑΦΙΕΤΕ ΕΙ ΤΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΙΝΟΣ
    ΙΝΑ Ο ΠΑΤΗΡ ΥΜΩΝ Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΑΦΗ ΥΜΙΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΥΜΩΝ
    (Μαρκ.ΙΑ',25)